Nükleer Sektör Haberleri
20.10.2017

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Sınırlı Çalışma İznini aldı

   

Türkiye’nin ilk nükleer santralini kuracak AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) İnşaat Lisansının ilk aşaması olan Sınırlı Çalışma İznini aldı.

Sınırlı Çalışma İzni kapsamında, nükleer adanın güvenliği için önem arz eden bina ve yapılar hariç, nükleer santralin geriye kalan bütün kısımlarında yapı ve montaj çalışmalarının yapılması öngörülmektedir.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Yuri Galanchuk, “Sınırlı Çalışma İzni’nin alınması, Akkuyu NGS Projesi için oldukça önemli aşamalarındandır. Hazırlık aşamasını tamamlayarak Sahamızda, büyük kısmı yerli şirketler tarafından yapılması düşünülen inşaat çalışmalarına geçmiş oluyoruz. Bundan sonraki hedefimiz İnşaat Lisansı’nı almaktır. Nükleer Güç Santralinin tüm bina ve yapıların inşaatına en kısa zamanda başlamak isteriz. Bu süreç kapsamında tüm ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uyum sağlanması en önemli görevlerimizin arasındadır” dedi.

Sınırlı Çalışma İzninin alınabilmesi için, AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Akkuyu NGS Projesinin paydaşları olan ve Rusya devlet nükleer şirketi Rosatom bünyesinde bulunan kuruluşlar ile sıkı işbirliği içerisinde bulunarak, Akkuyu NGS 1. Ünite için projeler hazırlamış, akabinde İnşaat Lisansı başvurusu kapsamında, Akkuyu NGS’nin güvenlik ve emniyet unsurlarının ele alındığı Ön Güvenlik Analiz Raporu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Değerlendirmesi Raporu (OGDR) ve nükleer santralin güvenilirliğini kanıtlayan bir takım diğer belgeler 3 Mart 2017 tarihinde TAEK’e sunulmuştur.

Sunulan belgelerin kapsamlı inceleme ve değerlendirilmesini müteakip, TAEK tarafından Sınırlı Çalışma İzni verilmiştir.

Önümüzdeki aylar içerisinde TAEK Nükleer Güvenlik Dairesi uzmanları, ÖGAR’ın değerlendirilmesini sürdürerek sahada yapılan çalışmaları inceledikten sonra, İnşaat Lisansı başvurusuna ilişkin değerlendirme raporu düzenleyeceklerdir. TAEK’in olumlu görüşünün ardından, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye İnşaat Lisansı’nın verilmesi ile birlikte herhangi bir engel olmaksızın Nükleer Güç Santralinin bütün güvenlik standartlarına uyum sağlayacak şekilde tüm yapıların inşaatına ve gerekli olan bütün sistemlerin montaj çalışmalarına başlanabilecektir.

İnşaat Lisansının 2018 yılının ilk yarısında alınması planlanmaktadır.

 

Bilgi için:

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için çalışmalar, 12 Mayıs 2010 tarihinde TürkiyeCumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma’ya istinaden yürütülmektedir.  13.10.2011 tarihinde TAEK tarafından AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye mevcut Yer Lisansı’nı verilmiş, Kasım 2013’te ise Yer Lisansı Koşulları kapsamında hazırlanan ve 4.800 MW kurulu gücü bulunan Akkuyu NGS Güncellenmiş Yer Raporu’nu onaylamıştır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından hazırlanan ÇED Raporu ise 1 Aralık 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 9 Şubat 2017 tarihinde TAEK tarafından onaylanan Saha Parametreleri Raporu onaylanmış olup, binaen 3 Mart 2017 tarihinde TAEK’e İnşaat Lisansı için başvuru yapılmıştır. Hükümetlerarası Anlaşma’nın ilgili hükmü uyarınca, NGS insasının baslaması için gerekli tüm  izinlerin verilmesinden itibaren yedi yıl içinde 1. Ünite’nin işletmeye alınması öngörülmektedir.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Türkiye’nin güneyinde bulunan Mersin ilinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşaat projesinin gerçekleştirilmesi amacı ile 2010 yılında kurulmuş şirkettir.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Basın Servisi

www.akkunpp.com