Nükleer Sektör Haberleri
11.12.2017

Akkuyu’da sınırlı çalışma izni kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili saha ziyareti

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likhachev, 19 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından verilen sınırlı çalışma izni kapsamında yürütülen çalışmaları incelemek üzere Akkuyu NGS (Nükleer Güç Santrali) Sahasını ziyaret ettiler.

Nükleer ada tesisleri temel altı betonu, hazırlık çalışmalarının önemli bir safhasıdır. Sınırlı çalışma izni Proje Şirketine nükleer güvenliği doğrudan etkileyen bina ve yapılar hariç nükleer santralin bütün tesislerinde yapı ve montaj çalışmaları yapılmasına izin veriyor.

Fatih Dönmez; “Akkuyu Nükleer Santrali ile; enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemizin elektrik enerjisi arz güvenliğine sağlanacak katkı yanında; inşaatın en yoğun olduğu esnada yaklaşık 10.000 kişiye ve işletme sırasında ise yaklaşık 3.500 kişiye iş imkânı sağlanacaktır. Bunun çoğunluğu ise Türk vatandaşı olacaktır. Bu santral ile bölgenin de çehresi değişecek ve bölgenin refah düzeyi çok büyük ölçüde artacaktır. Örnek vermek gerekirse; Akkuyu NGS’nin referans santrali olan “Novovorenej-2”nin kurulduğu yer 1959’da 3.000 nüfuslu bir köy iken, orada bugün nüfusu 30 binden fazla olan bir şehir mevcuttur. Ekim ayı içinde TAEK’ten ilk ünite için “Sınırlı Çalışma İzni” alınmıştır. Bu izin ile; nükleer güvenliği ilgilendirmeyen tüm yapıların yapımı, nükleer güvenliği ilgilendiren reaktör gibi yapıların ise “temel altı beton” gibi çalışmaları yürütülebilecektir. Akkuyu Nükleer Santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınması hedefi doğrultusunda; Rus ve Türk tarafları olarak işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Alexey Likhachev ise, “2 Aralık 2017 tarihinde 1. ünite reaktör binası temel çukuru çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu çalışmalar bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilmiş ve öngörülen takvim çerçevesinde tamamlanmıştır. İnşaat çalışmalarının yanı sıra sahada çevresel izleme faaliyetleri de sürmektedir. Bu çerçevede sismik ve meteorolojik parametreler, yer altı suları, deniz suyu ve ÇED Raporu kapsamındaki izleme çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Akkuyu NGS inşaatı kapsamındaki çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı doğrultusunda ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun doğrudan düzenlemeleri, gözetimi ve denetimleri çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye, uzun zamandır nükleer enerji kulübüne girmeyi hak etmiş bir ülkedir. Biz de, Türkiye’nin bu önemli adımı atmasına yardımcı olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Kaldı ki, ilk üniteyi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında devreye alabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirdiğimizde nükleer sektörde bir rekora da imza atmış olacağız. Çünkü bu kadar kısa sürede böylesi büyük bir projeyi hayata geçirebilmek sadece şampiyonlara özgüdür. Önümüzde, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin Türkiye için temiz elektrik üreteceği neredeyse 100 yıllık uzun bir işbirliği dönemi var. Bu yörede yaşayan insanların nükleer enerji santrallerinin güvenliği ve Projemizin bölgeye sağlayacağı katkılar konusunda doğru bilgilendirilmesine büyük önem veriyoruz. Rosatom olarak, Proje kapsamında bölgede yaşayan insanlarla diyaloğumuzu geliştirmek ve onları nükleer enerji konusunda doğru bilgilendirmek istiyoruz. Akkuyu NGS Projesi tüm bölgenin gelişmesi için büyük avantajlar sağlıyor. Rusya’da NGS’lerin bulunduğu bölgelerin daha hızlı bir şekilde gelişip, refah seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Üstelik projemiz sayesinde birçok kişiye yüksek maaşlı iş imkanı sağlanacaktır. Proje, Türk şirketleri için önemli iş fırsatları sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ön değerlendirmelere göre, Akkuyu NGS Projesi kapsamındaki çalışmaların %35 - %40’ı Türk şirketleri tarafından karşılanabilecek ve bu iş kapsamının parasal karşılığı takriben 6-8 milyar ABD Doları olacaktır. 350’nin üzerinde Türk şirketi, Proje kapsamında potansiyel tedarikçi şirketler listesinde yer almak üzere başvuruda bulunmuş olup, bu şirketlerden bazıları NGS alt yapı çalışmaları kapsamında ilk siparişleri almışlardır. Halihazırda sahada 300’ün üzerinde personel çalışmaktadır. Personelin %90’ını, Gülnar, Büyükeceli, Silifke, Taşucu ve Aydıncık gibi yakın çevrede bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük enerji ve sanayi tesis projelerinde çalışmış vasıflı mühendis ve teknik uzmanlar Projede çalışmak üzere davet edilmektedirler. Tesisin ilk ünitesi için için TAEK tarafından inşaat lisansı verildiğinde ise inşaat tüm yönleriyle başlamış olacaktır.

 

Bilgi:

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için çalışmalar, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma’ya istinaden yürütülmektedir.  13.10.2011 tarihinde TAEK tarafından AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’ye mevcut Yer Lisansı verilmiş, Kasım 2013’te ise Yer Lisansı Koşulları kapsamında hazırlanan ve 4.800 MW kurulu gücü bulunan Akkuyu NGS Güncellenmiş Yer Raporu’nu onaylamıştır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. tarafından hazırlanan ÇED Raporu ise 1 Aralık 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 9 Şubat 2017 tarihinde TAEK tarafından Saha Parametreleri Raporu onaylanmış olup, buna binaen 3 Mart 2017 tarihinde TAEK’e İnşaat Lisansı için başvuru yapılmıştır. 15 Haziran 2017’de EPDK’dan Üretim Lisansı alınmıştır. 20 Ekim 2017 tarihinde Akkuyu Nükleer A.Ş., İnşaat Lisansı sürecindeki ilk adım olan sınırlı çalışma izni Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınmıştır. Sınırlı çalışma izni kapsamında 1. Ünite temel yapımı için hazırlık yapma kararı alınmıştır, 1. Ünite ana ve yardımcı bina ve yapılar için temel altı betonunun dökülmesi, saha düzenleme çalışmalarının yapılması, Doğu ve Batı kargo terminalleri, doğu ve güney su tahliye kanallarını, geçici bina ve yapılar, itfaiye istasyonu, yangın güvenliği su tankları gibi birçok çalışmaya başlanabilmektedir.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., Türkiye’nin güney illerinden Mersin’de, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinin yürütülmesi için 2010 yılında kurulmuş bir şirkettir. Akkuyu NGS VVER-1200 güç üniteleri, en modern III+ nesil teknolojisi olup, güvenlik sistemleri ile güçlendirilmiş ve mevcut gereklilikleri karşılayan teknolojiye sahiptir. Bu proje, ilk ünitesi 5 Ağustos 2016 tarihinde işletmeye alınmış olan Novovoronej NGS-2 Projesi (Rusya, Voronej Bölgesi) referans alınarak geliştirilmektedir. İnşaatı tamamlandıktan sonra, Akkuyu NGS yılda yaklaşık 35 milyar kW/saat üretecektir. Santralin işletme ömrü en az 60 yıldır.

AKKUYU NÜKLEER Basın Servisi